Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

 

Sąd Rejonowy w Staszowie

28-200 Staszów

ul. Kościuszki 2

tel: (0-15) 864-82-00
fax: (0-15) 864-82-04
NIP 8661735435

 

 

 

Informacja


- dzień 4 maja 2018 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Staszowie

- dzień 19 maja 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Staszowie

 

 

 

 

 Sekretariat Prezydialny: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:

- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),

            lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pracownicy Telefonicznego Biura Obsługi Interesanta udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600

 

Godziny pracy poszczególnych komórek organizacyjnych

Sądu Rejonowego w Staszowie od dnia 15 stycznia 2018 roku

 

Godziny pracy:
 

Godziny urzędowania  (pracy) Sądu Rejonowego w Staszowie

- poniedziałek od godz. 7:30 – 18:00

(przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielne stanowiska pracują od godz. 7:30 – 15:30)

-wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz.15:30


Godziny urzędowania Punktu Obsługi Interesanta

-poniedziałek –od godz. 7:30 – 18:00

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 17:45

-wtorek - piątek od godz. 7:30 – 15:30

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15

przerwa w godz. 11:00 – 11:15


Godziny urzędowania  Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Staszowie  oraz Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych

-poniedziałek –piątek  -  od godz. 7:30 – 15:30

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15

- ostatni dzień roboczy miesiąca od godz. 7:30 – 14:30

- przerwa od godz. 11:00 – 11:15


Godziny urzędowania Kasy Sądu Rejonowego w Staszowie

- poniedziałek – piątek  -  od godz. 8:00 – 11:00

Wpłaty w Kasie Sądu Rejonowego w Staszowie są przyjmowane wyłącznie gotówką.

 

Godziny przyjęć interesantów w ekspozyturze Centralnej Informacji Wydziału Ksiąg Wieczystych

- poniedziałek - piątek od godz. 7:30 – 15:30

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15

- przerwa od godz. 11:00 – 11:15

 

Wpłat można dokonywać również za pośrednictwem banków, poczty bądź przelewem internetowym na konta bankowe tut. Sądu.


 

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 28-09-2017 r. Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz

Prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie w sprawie ustalenia dnia

10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Treść zarządzenia  pobierz plik 

 


                                                                  OGŁOSZENIE


Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w środy w godzinach od 1200 do 1300, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu (Nr tel. 15 864 82 03).

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
 
Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności sądu powierza się pracownikom Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Staszowie.
Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
(skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).


 

 

 

 


 

 

 

Jednostki nadrzędne

Jednostki okregu kieleckiego